Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm nếu để nhà vệ sinh trường học không đảm bảo tiêu chuẩn

0
253

Phải bố trí các công trình nhà vệ sinh gắn liền với nhà lớp học

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chỉ đạo Hiệu trưởng các trường, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch của trường.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo, xây dựng các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch và dự kiến kinh phí thực hiện, báo cáo cơ quan quản lý để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền và tổ chức đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng quy chế quản lý, sử dụng các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch và phân công trách nhiệm cụ thể cho học sinh theo từng khối, từng lớp học.

Đối với các phòng học xây dựng mới phải bố trí các công trình nhà vệ sinh gắn liền với nhà lớp học.

Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp; tiết kiệm nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch trong nhà trường…

Ưu tiên kinh phí cải tạo, xây mới nhà vệ sinh trường học

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết và ưu tiên bố trí nguồn kinh phí do ngành, địa phương quản lý hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch, đảm bảo mỗi trường học trên địa bàn tỉnh đều có các công trình vệ sinh, hệ thống cung cấp sạch đạt tiêu chuẩn.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo các trường học khẩn trương thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình vệ sinh, cung cấp nước uống, đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh trước khi khai giảng năm học 2018 – 2019.

Giám đốc Sở GD&ĐT và Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng công trình vệ sinh, cấp nước sạch trong các trường học không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường…

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.