Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra dạy học thêm trái quy định

0
220

Trong đó yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp tục quán triệt trong toàn ngành nâng cao nhận thức về chủ trương của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh về dạy thêm học thêm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất về việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của giáo viên, việc DTHT trong và ngoài nhà trường; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp hữu hiệu nhằm chấm dứt tình trạng DTHT không đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong DTHT.

Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố nếu tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định còn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố nếu để xảy ra xảy ra tình trạng DTHT trái quy định trên địa bàn phụ trách.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẩm quyền được giao và tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, kiểm tra, theo dõi, tuyệt đối không để giáo viên nhà trường DTHT trái quy định; kiên quyết xử lý kỷ luật giáo viên vi phạm quy định DTHT; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT nếu để giáo viên của nhà trường vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Với các sở, ngành trong tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu quán triệt sâu sắc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh nắm rõ chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, quy định của UBND tỉnh về tổ chức, quản lý hoạt động DTHT trên địa bàn tỉnh; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29- NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT…

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.